Bezpieczeństwo w zawodzie alpinista przemysłowy

Ówczesna gospodarka, wymaga od ludzi podejmowania wielu, coraz bardziej skomplikowanych, zorientowanych i wyspecjalizowanych zadań. Postęp techniki, wykorzystywanie nowoczesnych i innowacyjnych metod, stwarzanie atrakcyjnych projektów, wymaga od społeczeństwa odpowiedniego przygotowania i wyszkolenia osób, które podołają wielu trudnym zadaniom.

Wśród posad i zajęć, które wpisują się w grupę specjalistycznych, niebezpiecznych i wymagających odpowiedniego przygotowania wpisuje się alpinizm przemysłowy. 

Czym jest alpinizm przemysłowy i gdzie się go wykorzystuje?

Alpinizm przemysłowy to zajęcie wymagające odwagi, przeciętnej sprawności fizycznej, siły i skupienia. Działania i zadania należące do tego rodzaju pracy wymagają odpowiedniej techniki, szkoleń, przygotowania teoretycznego i praktycznego, jak również prawidłowego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Alpinista przemysłowy specjalizuje się w pracach wysokościowych, takich jak:

  • mycie wysoko osadzonych okien i witryn,
  • naprawy fasad,
  • konserwacja masztów linii przemysłowych,
  • przegląd i malowanie naftowych platform wiertniczych,
  • utrzymanie świateł ostrzegawczych wysokich budynków,

Kwalifikacje i kompetencje alpinisty przemysłowego.

Alpinista przemysłowy (dowiedz się więcej na: http://mycie24.pl/alpinista-przemyslowy.html), jako pracownik, powinien przejść szereg szkoleń i kursów, przygotowujących do pracy na wysokościach. Tego rodzaju zadania są pracami o podwyższonym ryzyku, wymagającymi od pracownika rzetelności, sprawności, doświadczenia i odwagi. Alpinista przemysłowy powinien posiadać pewne cechy osobowościowe umożliwiające mu sprawną i bezpieczna pracę.

Aby kandydat na alpinistę przemysłowego mógł przejść szkolenie i uzyskać odpowiednie dokumenty i przeszkolenie, pozwalające mu podjąć pracę, musi:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • mieć brak przeciwwskazań do wykonywania zadań na wysokości i innych przeciwwskazań zdrowotnych,
  • dobrze znosić skrajne warunki pracy,
  • być sprawny fizycznie i psychicznie.

Ile trwa szkolenie IRATA

Jeśli osoba spełnia wszystkie wymogi i nie posiada żadnych przeciwwskazań musi przystąpić do trwającego 30 godzin, szklenia IRATA. Kurs ten należy odnawiać, jak również doszkalać się i zbierać niezbędne doświadczenie.
Znane na świecie Organizacje Alpinizmu Przemysłowego.
Do najbardziej znanych i popularnych Organizacji Alpinizmu Przemysłowego można zaliczyć:
– IRATA – Wielka Brytania
– OTDL – Polska Organizacja,
– ANETVA – Hiszpania,
– FISAT – Niemcy,
– SOFT – Norwegia,
– inne.